Zaujímavosti

ZOO parky

ZOO sú miestom, ktoré nám umožia spoznávať inak exotickú a neprístupnú faunu. Na Slovensku je možné nájsť tak veľké zoologické záhrady ako aj menšie ZOO parky.

ZOO Park Stropkov (18 km)

ZOO Park v Stropkove je jediným zariadením svojho druhu na Slovensku. Pracovníkom tohto zariadenia sa podarilo skĺbiť všetky úlohy podobných zariadení. Okrem vystavovania zaujímavých cudzokrajných zvierat v 40 voliérach, plní aj ochranu genofondu našej planéty.

ZOO Stropkov
ZOO Stropkov
ZOO Stropkov
ZOO Stropkov

Pre estetické riešenie areálu s množstvom atypických detských zariadení je ZOO park s obľubou navštevovaný hlavne deťmi. Medzi atraktívne druhy zvierat, ktoré sú v ZOO parku chované, patria šelmy, korytnačky, dravce, okrasná hydina a iné zvieratá. V súčasnosti sa v ZOO Parku chová asi 60 druhov rôznych zvierat.

Súčasťou ZOO Parku je i vivárium, ktoré je na Slovensku jedinečné svojim interiérom a chovanými živočíchmi.

ZOO Stropkov
ZOO Stropkov
ZOO Stropkov
ZOO Stropkov

ZOO Košice (85 km)

Košická zoologická záhrada sa nachádza v prírodnom prostredí mestskej časti Košice - Kavečany. Celkovou rozlohou 288 hektárov je najväčšou zoologickou záhradou na Slovensku. ZOO Košice sa zameriava prevažne na eurázijskú faunu chovanú v priestoroch, ktoré sa približujú prírodným podmienkam. V ZOO Košice sa nachádza aj kontaktná zoologická záhrada pre deti, kde sa môžu v bezprostrednej blízkosti zoznámiť s domácimi zvieratami.

ZOO v Košiciach
ZOO v Košiciach
ZOO v Košiciach
ZOO v Košiciach
ZOO v Košiciach
ZOO v Košiciach
ZOO v Košiciach
ZOO v Košiciach