Zaujímavosti

Múzeá

Bohatá história regiónu okolo Domaše je zachovávaná aj v múzeách, ktoré starostlivo uschovávajú a svojim návštevníkom prezentujú početné cenné historické zbierky.

Múzeum ukrajinskej kultúry, Svidník (32 km)

Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku je jedinečné špecializované a najstaršie národnostné múzeum na Slovensku. Jeho poslaním je dokumentovať základné etapy kultúrno-historického, politického a sociálneho vývoja Rusínov a Ukrajincov na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť. K múzeu patrí aj Galéria Dezidera Millyho v barokovom kaštieli z 18. storočia, ktorá chronologicky prezentuje exponáty zachycujúce vývoj ikonopisného umenia 16.-18. storočia.

Múzeum ukrajinskej kultúry, Svidník
Múzeum ukrajinskej kultúry, Svidník
Múzeum ukrajinskej kultúry, Svidník
Múzeum ukrajinskej kultúry, Svidník

Vojenské múzeum Svidník (32 km)

Vojenské múzeum Svidník
Vojenské múzeum Svidník

Múzeum dokumentuje vojenské dejiny východného Slovenska od roku 1914 do roku 1945. Vystavené dokumenty poukazujú na priebeh 1. svetovej vojny v pohraničných oblastiach východného Slovenska s osobitným zreteľom na ofenzívu ruských vojsk cez Dukliansky priesmyk v roku 1944. Vystavené dobové exponáty, zbrane, uniformy, vyznamenania dopĺňajú toto historické obdobie. Súčasťou múzea je aj expozícia, v ktorej sú prezentované dejiny vojenstva na východnom Slovensku v medzivojnovom období v rokoch 1918 až 1939.

Park s ťažkou bojovou technikou
Park s ťažkou bojovou technikou
Pamätník Sovietskej armády, Svidník
Pamätník Sovietskej armády, Svidník

V areáli pri hlavnej budove múzea vo Svidníku sa nachádza Pamätník Sovietskej armády, kde je pochovaných vyše 9 tisíc vojakov. Spolu s priľahlým parkom, kde je umiestnená ťažká bojová technika, tvorí národnú kultúrnu pamiatku.

Prírodné vojenské múzeum, Dukla a Údole smrti (35-48 km)

Prírodné duklianske bojisko sa rozprestiera na ploche 20 km2. Nachádza sa v ňom 66 rozmerných exponátov. Je to predovšetkým ťažká bojová technika, zrekonštruované palebné postavenia, pozorovateľne, zemlianky, bunkre a ďalšie vojenské pamiatky 2. svetovej vojny.

Prírodné vojenské múzeum
Prírodné vojenské múzeum
Prírodné vojenské múzeum
Prírodné vojenské múzeum

Osobitné miesto v prírodnom areáli zaujíma Pamätník Československej armády na Dukle, ktorý je spolu s cintorínom padlých vojakov národnou kultúrnou pamiatkou.

Pamätník Československej armády, Dukla
Pamätník Československej armády, Dukla

V komplexe prírodného duklianskeho bojiska pri obci Kapišová sa nachádza Údolie smrti. Táto vojenská pamiatka, ktorá je raritou svojho druhu na Slovensku, znázorňuje tankovú rotu v útoku. Symbolicky tak pripomína najťažšie tankové boje po prekročení hraníc na Duklianskom priesmyku v roku 1944.

Údolie smrti
Údolie smrti
Údolie smrti
Údolie smrti

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola Medzilaborce (50 km)

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, zakladateľa pop-artu, bolo zriadené v roku 1991. Jeho rodičia sa vysťahovali do Ameriky z neďalekej obce Miková. V múzeu sa nachádzajú aj obrazy brata A. Warhola a predmety pripomínajúce život umelca a jeho rodiny.

Múzeum moderného umenia A. Warhola
Múzeum moderného umenia A. Warhola
Múzeum moderného umenia A. Warhola
Múzeum moderného umenia A. Warhola

Ďalšie múzeá v okolí