Zaujímavosti

Drevené kostolíky

Drevené kostolíky sa svojou originalitou, technicko-umeleckým riešením a spoločenským významom zaradili medzi národné kultúrne pamiatky.

Dobroslava (39 km)
Dobroslava (39 km)

Najviac drevených kostolíkov sa zachovalo v severovýchodnej časti Slovenska. Vďaka ich architektonickým a umelecko-historickým kvalitám boli zaradené do pamiatkového fondu a v roku 1968 vyhlásené za národné kultúrne pamiatky. Z celkového počtu 27 kostolíkov vyhlásených za NKP v SR, sa v okrese Svidník nachádza 11 prevažne zo 17 a 18. storočia, ktoré sa aj v súčasnosti využívajú na pravidelné náboženské obrady.

Pre drevené kostolíky v regióne je charakteristická bohatá umelecká výzdoba. Na mnohých chrámoch sa zachovali rôzne ozdobné kupoly, kužeľovité a pyramidálne ukončenie striech. Na vežiach sa objavujú barokové makovicky ukončené železnými kovanými krížmi, ktoré sú výrazným umeleckým prejavom dedinských kováčov. Vyznačujú sa pestrosťou foriem a veľmi bohatým ornamentom.

Bodružal (42 km)
Bodružal (42 km)
Nižný Komárnik (45 km)
Nižný Komárnik (45 km)
Potoky (25 km)
Potoky (25 km)
Krajné Čierno (41 km)
Krajné Čierno (41 km)

Starodávne drevené kostolíky so svojou bohatou interiérovou výzdobou sú skvostami ľudovej kultúry svetového významu. Jedinečné sú interiéry, ktoré boli pôvodne zdobené nástennými maľbami, s námetmi vychádzajúcimi z evanjelií. Maliari jednoduchými výrazovými prostriedkami oboznamovali ľud s obsahom Starého i Nového zákona.

Ikonostas, Ladomírová (35 km)
Ikonostas, Ladomírová (35 km)

Najvýraznejšou a nevyhnutnou súčasťou drevených chrámov je ikonostas, ktorý je výtvarným a funkčným jadrom sakrálneho objektu. Charakteristické je tu prísne usporiadanie ikon, ich vopred určený počet a kompozícia námetov. V umeleckej syntéze spája v sebe architektúru, maľbu a dekoratívnu drevorezbu.