Domaša-Valkov
Webkamera naživo
01.10. (nedeľa) o 13:00
Vzduch: 17 °C
Voda: 22.1 °C

História Domaše a Valkova

Pohľad na pôvodný Valkov
Pohľad na pôvodný Valkov

Vodná nádrž Domaša vznikla v rokoch 1962-1967 na rieke Ondava. V dôsledku výstavby nádrže zaniklo 6 dedín (Dobrá nad Ondavou, Kelča, Petejovce, Trepec, Veľká Domaša, Valkov) a 2 dediny (Bžany, Turany nad Ondavou) zanikli čiastočne - došlo k zbúraniu niekoľkých domov a budov v záplavovej časti.

Lávka cez Ondavu
Lávka cez Ondavu
Lávka cez Ondavu
Lávka cez Ondavu
Pohľad na pôvodný Valkov
Pohľad na pôvodný Valkov
Zachovaná gréckokatolícka cerkva
Zachovaná gréckokatolícka cerkva

V 1957 bolo v obci Valkov celkom 42 domov. Z pôvodného Valkova sa zachoval len jeden dom (dnešný Rumpeľ) a gréckokatolícka baroková cerkva Panny Márie Ochrankyne z roku 1817. V cerkvi sa počas letnej sezóny pravidelne slúžia liturgie.

Pôvodný Valkov
Pôvodný Valkov
Pohľad na pôvodný Valkov
Pohľad na pôvodný Valkov
Zánik obce pri výstavbe Domaše
Zánik obce pri výstavbe Domaše
Zánik obce pri výstavbe Domaše
Zánik obce pri výstavbe Domaše