Domaša-Valkov
Live webcam
Mar, 21 (Tuesday) at 13:00
Air: 8 °C
Water: - °C

História Domaše a Valkova

Panorama of former village Valkov
Panorama of former village Valkov

Vodná nádrž Domaša vznikla v rokoch 1962-1967 na rieke Ondava. V dôsledku výstavby nádrže zaniklo 6 dedín (Dobrá nad Ondavou, Kelča, Petejovce, Trepec, Veľká Domaša, Valkov) a 2 dediny (Bžany, Turany nad Ondavou) zanikli čiastočne - došlo k zbúraniu niekoľkých domov a budov v záplavovej časti.

Bridge over river Ondava
Bridge over river Ondava
Bridge over river Ondava
Bridge over river Ondava
Panorama of former village Valkov
Panorama of former village Valkov
Byzantine-catholic church
Byzantine-catholic church

V 1957 bolo v obci Valkov celkom 42 domov. Z pôvodného Valkova sa zachoval len jeden dom (dnešný Rumpeľ) a gréckokatolícka baroková cerkva Panny Márie Ochrankyne z roku 1817. V cerkvi sa počas letnej sezóny pravidelne slúžia liturgie.

Former village Valkov
Former village Valkov
Panorama of former village Valkov
Panorama of former village Valkov
Demolition of village during construction of Domaša
Demolition of village during construction of Domaša
Demolition of village during construction of Domaša
Demolition of village during construction of Domaša