Penzión Milka
Cena a meny
Zobrazenie cien v mene:
Už ste rozhodnutí?
Webkamera naživo
04.03. (pondelok) o 13:00
Vzduch: 14 °C
Voda: - °C
NajHotel.eu

Podmienky a postup rezervácie

Podmienky a postup rezervácie sa rôznia v závislosti od toho, či ide o pobyt v sezónnom období (júl a august) alebo v mimosezónnom období. V oboch prípadoch však platí, že pokiaľ sa rozhodnete rezervovať si pobyt, preferované je zaslanie rezervácie e-mailom, cez kontaktný formulár alebo prostredníctvom rezervačného formulára. Pri rezervácii prosíme uviesť:

 • meno a priezvisko osoby rezervujúcej si pobyt vrátane kontaktných údajov (e-mail, telefonický kontakt),
 • dátum príchodu a dátum odchodu - termín pobytu,
 • typ požadovanej izby, resp. izieb (koľko-lôžkové),
 • ubytované osoby, t.j. počet dospelých a detí starších ako 12 rokov, počet detí vo veku 3-12 rokov a počet detí do 3 rokov,
 • v prípade záujmu o raňajky prosíme upresniť požiadavku na detské porcie pre deti.

Pobyty v sezónnom období (júl a august)

Po prijatí a spracovaní požiadavky na rezerváciu posielame obratom e-mail s informáciu o realizovateľnosti rezervácie. Ak je rezervácia zrealizovateľná, e-mailom zašleme cenovú ponuku pobytu spolu s podmienkami rezervácie.

Po prijatí akceptácie zaslanej cenovej ponuky a podmienok rezervácie, zasielame e-mailom údaje na zaplatenie rezervačného poplatku vo vyške určenej pre rezervovaný typ izby a dĺžku pobytu. V tomto okamihu je rezervovaná izba predbežne zarezervovaná až do termínu na zaplatenie rezervačného poplatku (zvyčajne týždeň od prijatia akceptácie). Rezervačný poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom na účet vedený na Slovensku (Fio Banka), poštovou poukážkou alebo osobne. Údaje na zaplatenie rezervačného poplatku zasielame až po dohodnutí všetkých detailov rezervácie.

V prípade, že časové obdobie medzi potvrdením rezervácie a nástupom na pobyt je príliš krátke na zrealizovanie zaplatenia rezervačného poplatku (typicky 2 dni u klientov z eurozóny a ČR, 4 dni u iných klientov), izbu je možné zarezervovať aj bez zaplatenia rezervačného poplatku.

Okamžite po prijatí rezervačného poplatku zasielame klientovi potvrdenie rezervácie a prijatia rezervačného poplatku e-mailom.

Pobyty v mimosezónnom období (máj, jún, september, október)

Po prijatí a spracovaní požiadavky na rezerváciu posielame obratom e-mail s informáciu o realizovateľnosti rezervácie. Ak je rezervácia zrealizovateľná, e-mailom zašleme presnú cenovú kalkuláciu pobytu spolu s podmienkami rezervácie.

Po prijatí akceptácie zaslanej cenovej ponuky a podmienok rezervácie, je objednávaná izba ihneď zarezervovaná. Pri pobytoch v mimosezónnom období nie je potrebné uhradenie rezervačného poplatku za pobyt. Výnimkou sú skupinové rezervácie, u ktorých sa podmienky rezervácie dohodnú individuálne a zaplatenie rezervačného poplatku je vyžadované.

Stornovanie pobytov

V prípade zrušenia rezervácie prosíme o čo najskoršie oznámenie tejto skutočnosti. Preferované je oznámenie e-mailom.

Ak dôjde k zrušeniu pobytu:

 • viac ako 3 týždne pred nástupom na pobyt je vrátená celá suma rezervačného poplatku,
 • menej ako 3 týždne a viac ako 2 týždňe pred nástupom na pobyt je vrátených 50% zo zaplateného rezervačného poplatku
 • menej ako 2 týždne pred nástupom na pobyt rezervačný poplatok nie je vrátený.

Zmena rezervovaného, resp. realizovaného pobytu

Pri zmene rezervovaného pobytu menej ako 2 týždne pred nástupom na pobyt je výška rezervačného poplatku odpočítavaná z celkovej sumy pobytu (po zmene krátená) o výšku rezervačného poplatku pre daný typ izby a nerealizovaný počet prenocovaní.

Príklad:

 • rezervovaný pobyt na 6 nocí na izbe, ktorá má rezervačný poplatok na 6 noci vo výške 168 EUR a na 2 noci vo výške 88 EUR
 • pri rezervácii pobytu na 6 nocí uhradí klient rezervačný poplatok vo výške 168 EUR
 • klient požiada menej ako 2 týždne pred nástupom na pobyt o skrátenie pobytu na 4 noci
 • pri nástupe na pobyt sa klientovi z cenníkovej ceny pobytu na 4 noci odráta rezervačný poplatok krátený o výšku rezervačného poplatku za 2 noci, ktoré po zmene rezervácie už nie sú realizované, t.j., z cenníkovej ceny pobytu na 4 noci sa odráta (168 EUR - 88 EUR =) 80 EUR.

Rovnaké podmienky sa aplikujú aj pri zmene realizovaného pobytu (napr. skoršie ukončenie pobytu). Klient má nárok na kompenzáciu nezrealizovanej časti pobytu krátenú o prislúchajúci rezervačný poplatok za nezrealizovaný počet prenocovaní.