Atrakcje w okolicy

Skanzeny

Skanzeny ako múzea ľudovej architektúry v prírode sú skvelým miestom, kde možno skĺbiť pobyt v prírode so spoznávaním histórie regiónu.

Skanzen vo Svidníku

Skansen, Svidník
Skansen, Svidník

Národopisná expozícia v prírode sa rozprestiera na desať hektárovej ploche. Komplexná národopisná expozícia, sprístupnená v roku 1982, na základe výrazného hmotného materiálu podáva návštevníkom ucelenú predstavu základných životných podmienok Rusínov a Ukrajincov na Slovensku v minulých historických obdobiach. Tu sa sústreďujú najtypickejšie pamiatky ľudovej architektúry a bývania v tejto časti Slovenska. V prenesených a zrekonštruovaných objektoch je inštalovaný typický ľudový nábytok, domáci inventár, tradičné pracovné náradie a ukážky ľudového umenia. Okrem hlavných typov obydlí sú v expozícií zastúpené aj všetky druhy tradičných hospodárskych budov: stodoly, chlievy, sýpky, senníky, pivnice, studne a ďalšie menšie stavby. Tieto objekty sú využité pre inštaláciu tradičného poľnohospodárskeho náradia - rôznych typov vozov, pluhov, brán, súsekov, košov na obilie a iného rozmanitého náčinia.

Skansen, Svidník
Skansen, Svidník
Skansen, Svidník
Skansen, Svidník

Technické a hospodárske budovy reprezentuje vodný mlyn, veterný mlyn, vodná píla a iné menšie objekty. Umiestnené sú pozdĺž potoka, kde sú všetky nevyhnutné podmienky pre demonštráciu ich činnosti.

Z kultových stavieb sa v expozícii nachádza drevená cerkva (r. 1766) z Novej Polianky (Mergeška) s bohatou interiérovou výzdobou.

V snahe predstaviť ľudovú kultúru Rusínov a Ukrajincov na Slovensku čo najkomplexnejšie, sú v expozícii zastúpené aj najzákladnejšie spôsoby získavania obživy - poľnohospodárstvo a pastierstvo.

Skansen, Svidník
Skansen, Svidník
Skansen, Svidník
Skansen, Svidník
Skansen, Svidník
Skansen, Svidník

Ďalšie skanzeny v okolí