Atrakcje w okolicy

Múzeá

Bohatá história regiónu okolo Domaše je zachovávaná aj v múzeách, ktoré starostlivo uschovávajú a svojim návštevníkom prezentujú početné cenné historické zbierky.

Múzeum ukrajinskej kultúry, Svidník (32 km)

Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku je jedinečné špecializované a najstaršie národnostné múzeum na Slovensku. Jeho poslaním je dokumentovať základné etapy kultúrno-historického, politického a sociálneho vývoja Rusínov a Ukrajincov na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť. K múzeu patrí aj Galéria Dezidera Millyho v barokovom kaštieli z 18. storočia, ktorá chronologicky prezentuje exponáty zachycujúce vývoj ikonopisného umenia 16.-18. storočia.

Muzeum Kultury Ukraińskiej, Svidník
Muzeum Kultury Ukraińskiej, Svidník
Muzeum Kultury Ukraińskiej, Svidník
Muzeum Kultury Ukraińskiej, Svidník

Vojenské múzeum Svidník (32 km)

Muzeum wojskowe, Svidník
Muzeum wojskowe, Svidník

Múzeum dokumentuje vojenské dejiny východného Slovenska od roku 1914 do roku 1945. Vystavené dokumenty poukazujú na priebeh 1. svetovej vojny v pohraničných oblastiach východného Slovenska s osobitným zreteľom na ofenzívu ruských vojsk cez Dukliansky priesmyk v roku 1944. Vystavené dobové exponáty, zbrane, uniformy, vyznamenania dopĺňajú toto historické obdobie. Súčasťou múzea je aj expozícia, v ktorej sú prezentované dejiny vojenstva na východnom Slovensku v medzivojnovom období v rokoch 1918 až 1939.

Park ciężkiego sprzętu wojskowego
Park ciężkiego sprzętu wojskowego
Pomnik Armii Radzieckiej, Svidník
Pomnik Armii Radzieckiej, Svidník

V areáli pri hlavnej budove múzea vo Svidníku sa nachádza Pamätník Sovietskej armády, kde je pochovaných vyše 9 tisíc vojakov. Spolu s priľahlým parkom, kde je umiestnená ťažká bojová technika, tvorí národnú kultúrnu pamiatku.

Prírodné vojenské múzeum, Dukla a Údole smrti (35-48 km)

Prírodné duklianske bojisko sa rozprestiera na ploche 20 km2. Nachádza sa v ňom 66 rozmerných exponátov. Je to predovšetkým ťažká bojová technika, zrekonštruované palebné postavenia, pozorovateľne, zemlianky, bunkre a ďalšie vojenské pamiatky 2. svetovej vojny.

Plenerowe muzeum wojskowe
Plenerowe muzeum wojskowe
Plenerowe muzeum wojskowe
Plenerowe muzeum wojskowe

Osobitné miesto v prírodnom areáli zaujíma Pamätník Československej armády na Dukle, ktorý je spolu s cintorínom padlých vojakov národnou kultúrnou pamiatkou.

Pomnik Armii Czechosłowackiej, Dukla
Pomnik Armii Czechosłowackiej, Dukla

V komplexe prírodného duklianskeho bojiska pri obci Kapišová sa nachádza Údolie smrti. Táto vojenská pamiatka, ktorá je raritou svojho druhu na Slovensku, znázorňuje tankovú rotu v útoku. Symbolicky tak pripomína najťažšie tankové boje po prekročení hraníc na Duklianskom priesmyku v roku 1944.

Dolina Śmierci
Dolina Śmierci
Dolina Śmierci
Dolina Śmierci

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola Medzilaborce (50 km)

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, zakladateľa pop-artu, bolo zriadené v roku 1991. Jeho rodičia sa vysťahovali do Ameriky z neďalekej obce Miková. V múzeu sa nachádzajú aj obrazy brata A. Warhola a predmety pripomínajúce život umelca a jeho rodiny.

Muzeum sztuki nowoczesnej A. Warhola
Muzeum sztuki nowoczesnej A. Warhola
Muzeum sztuki nowoczesnej A. Warhola
Muzeum sztuki nowoczesnej A. Warhola

Ďalšie múzeá v okolí